Giải pháp đóng gói là một sự kết hợp của nhiều sản phẩm của Bao Bì AA – AA Packaging (thanh nẹp góc, pallet, giấy tổ ong, ….). Mỗi sản phẩm khi vận chuyển cần phải được bảo vệ phù hợp trong suốt quá trình vận chuyển, lên xuống hàng và lưu trữ. Giải pháp lý tưởng là để giảm thiểu tối đa nguyên vật liệu đóng gói bằng cách chọn chính xác vật liệu đóng gói cho từng ứng dụng cụ thể. Sự bảo vệ, ổn định, chắc chắn khi xếp chồng lên nhau và phân phối trọng lượng đồng đều trên kiện hàng có thể đem lại lợi ích thực tế và tiết kiệm chi phí từ việc chỉ sử dụng một vật liệu đóng gói duy nhất.

shutterstock 92978752 supersize scaled e1595930426757

AA