Giấy tấm carton

Giá: Liên hệ

Giấy tấm carton sóng B size 40x60cm- Mô hình Lưu ý:

Sóng B công ty sẽ gọi là sóng cao cho dễ nhé khách

+ Size A3-30x40cm

+ Size A2-40x60cm

+ Size A1-60x80cm (bán tại cửa hàng do kích thước quá khổ đối với các đơn vị vận chuyển)