Giấy sóng carton

Giá: Liên hệ

Dải định lượng: 100 – 350 g/m2.

Đặc điểm của Giấy mặt – Giấy Sóng carton